Arriving to Kazakhstan

Arriving to Kazakhstan

USD to KZT Exchange Rate = 380

Hotel price Cost of 1 lunch Cost of 1 cup of coffee Rental of property

USD 39,5

USD 7,9

USD 0,8

USD 131,6

Hotels

Name Location Average cost of living, USD

Megapolis Hotel Shymkent 4*

st. Zhylkyshieva, 35 A, corner st. Dulati

47,4

Rixos Khadisha Shymkent 5*

Zheltoksan street 17

68,4

Kaynar Hotel 5*

Baidibek-Bee Street 126

65,8

Canvas Hotel Shymkent 4*

Prospect B. Momyshuly 43

60,5

Hotel Zhibek Zholy 4*

Zhibek Zholy Street 22a

47,4

Altair Hotel 4*

Proletarskaya Street 22

52,6

FM Hotel Shymkent 4*

Prospect Tauke Khan 47/3

31,6

Aidana Plaza Hotel 4*

Beybitshilik Avenue 13

42,1

Park Hotel Promenade 4*

Prospect Beybitshilik 4B

31,6

Sary Arka Hotel 3*

Tole Bi street 16

23,7

Sapar Standart Hotel 4*

Kunayev Boulevard 17/3

39,5

Dostyk Hotel 4*

Adyrbekova Street

23,7

Orbita Butik Otel 4*

Abay avenue 27

47,4

Altyn-Kazyna Hotel 4*

Turar Ryskulov Street 3

36,8


Restaurants

Name Location Average check, USD Cost of 1 cup of coffee, USD

Grand Praga

st. Kazieva, 80

18,4 - 39,5

1,6

Tulip

95 Tauke Ave.

7,9 - 13,1

0,8

Kamshat

md North

3,9 – 10,5

0,5

Murager

st. Ualikhanov, 118, 

corner st. Elshibek Batyr

13,1 – 39,5

1,0

Teriskei

st. Dulati, 78, corner 

st. Alimbetova

9,2 - 13,1

0,8

Shesh-Besh

md 11, st. Ualihanov

6,6 – 9,2

0,6

Paradise

183 Tauke Khan Ave.

5,3 – 13,1

0,8

Jeti Juldız Cosmos

st. Kazieva, b / n, 

corner st. Bektaeva

5,3 – 13,1

0,8

Caravan at Kabisko

st. Zhibek Joly, 66/5

9,2 – 10,5

0,4

Madlen

pr. Republic / 6

9,2 - 13,1

0,3 - 2,9

Koritsa

st. Kazybek bi, 29

1,3 – 5,3

1,6

Salem

st. Chekhov, 7

2,6 - 7,9

0,3 - 1,0

Marsel

st. Askarova, b / n

6,6 - 10,5

1,0

Salsabil

md Nursat, 196

5,3 – 15,8

0,8

Mr. Waffle

st. Abaya, b / n

5,3 – 10,5

1,0

Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen